Privatlivspolitik – Campister
Tolne-camping.dk målsætning med privatlivspolitikken er at du har tillid til at vi behandler personoplysninger, vi modtager om dig, på en sikker måde.

Vi modtager personoplysninger om campister til booking af hytter og campingpladser og om modtagere af vores nyhedsbrev i vores database.

Nedenstående privatlivspolitik vedrører campister og modtagere af vores nyhedsbrev.

1. Dataansvarlig
Den dataansvarlige for behandling af personoplysninger, er:

Kurt Mortensen
Stenderupvej 46, Tolne
DK-9870 Sindal

info@tolne-camping.dk
Tel.: +45 9893 0266
Mobil: +45 2573 0266
CVR-nummer:36284013

2. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om campister i vores database:
Navn, adresse, postnr. og by, mail, telefonnummer, mængde af børn og anslået alder, evt. cpr nummer.

Derudover behandler vi følgende personoplysninger om vores campister:
Navne på kontaktpersoner, postnr. og by, nationalitet, mail, telefonnummer, campinghistorik.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme eller semifølsomme personoplysninger om dig, med mindre der er tale om særlige situationer.

Følsomme personoplysninger er blandt andet oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt helbredsoplysninger.

Semifølsomme personoplysninger om straffedomme og strafbare forhold efter dansk ret.

Vi opfordrer til, at du ikke selv fremsender eller informerer os omkring sådanne oplysninger med mindre vi udtrykkeligt har bedt om disse.

3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder
Vi kan indsamle information fra andre kilder end dig, det kan være:
• Booking på dine vejne via tredjepart f.eks. familie, venner eller bekendte.
• Oplysninger du har givet via. sociale medier som f.eks. Facebook.
• Oplysninger du har givet via. anden type booking system på internettet.

4. Vi bruger personoplysninger til følgende formål
Personoplysninger om Campister bruger vi udelukkende til reservering af plader og/eller hytter.
Personoplysninger om Campister og mulige Campister bruger vi kun i forretningsdrift.

5. Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:
I forbindelse med ulykker eller kriminalitet vider giver vi nøvendige/relevante person oplysninger til pågældende myndigheder.

Inden vi videregiver dine personoplysninger, vil vi, hvis muligt indhente dit samtykke hertil.

Vi har med alle vores campister indgået en Databehandleraftale, der indeholder vores instruks til campister om behandling af dine personoplysninger.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 4 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis.

7. Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
• du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at afmelde dig vores elektroniske markedsføring i mailen, som du modtager eller ved at ringe til os. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet via info@tolne-camping.dk . Vi bestræber os på at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet, datatilsynet.dk.

8. Ændring af vores privatlivspolitik
Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via mail.
Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.